A. Dumbbell Thruster
4×6, 2 x 22,5/15 kg
Dubbla hantlar. Fokus: stabilisera hantlar nära kroppen med stöd av kroppen.
Välj en vikt du kan hantera, öka successivt mot dubbla 22.5/15kg hantlar

B. Pause Front Squat
5 @ 63%, 5 @ 68%, 4 @ 73%, 4 @ 78%, 3 @ 83%, 3 @ 88%
TC 18 min

C. Metcon ”FGB Style” 4 rounds, 1 min per station
Squat Clean, 50% 1RM
Wall Ball, 9/6 kg
Strict Toes-to-bar
Double Kettlebell Hang Power Clean, 48/32 kg
Håll en smart pace. Försök att matcha repsen varje varv.