A. Bench Press
12-12-10-8-6, using heaviest weight per set

B. Prowler Push
20-20-20-20-20, using heaviest weight per set

C. Alt EMOM15
Double Kettlebell Front Rack Hold, pick load, 35 secs
12 Kettlebell Clean & Press, pick load
10 Strict Toes-to-bars

Välj vikt så att du kan jobba med en bra frontrack position. Strikta pressar på clean + press. Klarar du inte göra strikt toes to bar, gör strikta knälyft så högt som möjligt.

D. 2x AMRAP2:40
Run, 200 m
20 Air Squats
Max Rep Burpee
Rest 20 secs between each cycle. For each cycle restart the AMRAP.