Hero-Monday, TC 50 min

Gaza
5 rounds for time of:
35 Kettlebell Swings 24/16 kg
30 Push-ups
25 Pull-ups
20 Box Jumps 76/60 cm
1 mile run

Hero-wodar är alltid tuffa. Sikta på att komma så långt som möjligt inom TC. Observera att RX är höga boxhopp.