AMRAP40

1000 m Row
200 m Farmer Carry
20 Toes-to-bars
30 Lateral Burpee Over Bars
40 Cleans, 40/30 kg
50 m Walking Lunge,
40 Front Squats, 40/30 kg
30 Lateral Burpee Over Bars
20 Pull-ups
400 m Run

Detta är en utmanande lördagsmetcon. Anpassa tempot utifrån hur du kört under veckan. Det går utmärkt att växla ner och köra ett lugnt och kontrollerat tempo genom hela.