A. Teknik, TC 14 min
Handstand walk

B. AMRAP36
1600 m run
2 Rope climb
4 Tire flip
60 Walking lunge
800 m Row
60 Double unders
40 cal skierg
2 Rope climbs

Anpassa tempot efter hur din träningsvecka sett ut. Om du kört hårt i veckan, ta det lugnt.