Del 1 (ute),
TC 25 min

A.
60-40-20
Sit-ups
DB hang clean & jerk

Om hanteln läggs ner på golvet under del A. görs 5 synkade straffburpees.

B.
200 m Run
50 DB Goblet squat 22.5/15 kg
50 Burpees

C.
400 m Run
50 Alt. DB snatch 22.5/15kg
50 m Farmers carry 110/90 kg

D.
200 m Run
50 SA DB Pushpress 22.5/15 kg
50 Cal ski erg

2 min vila mellan del 1 & 2.

Del 2 (inne), 
TC 25 min

A.
AMRAP6
10 Deadlift 40/30 kg
8 Hang clean 40/30 kg
6 Overhead squat 40/30
+ 5/2.5 kg/varv

Genomför resten av passet med samma vikt som ni avslutade med på del A.

B.
55 Thrusters
55 Wallballs 9/6 kg
55 Pullups
55 Cal row
55 Toes to bar

C.
4 Rounds of:
1 Ropeclimb
3 Bar Muscle up 5 Clean n Jerk (samma vikt som ovan)
7 Shoulder to overhead
9 Burpee over bar