A. Front Squat
4 x 4

B. Alt EMOM24
4 Squat Cleans
6 Front Rack Lunges
10 Romanian Deadlifts
12 Wallballs
12 Hollow Rocks
3 Tire Flips

Vikt på stången ca 50-60 % av vad du tog i max front squat. Börja på olika stationer.

C. Sprint, TC 6
400 m run
10 Burpees
300 m Row
10 Burpees
200 m Ski Erg