A. Teknik, 14 min 
Dela gruppen i 2

1. Ropeclimb

Fokus: Hitta benlåset

2. Skierg

Fokus: Dra inte för långa drag, explosivt i starten, försök använd bålen.

B. Stabilitet, 8 min

Single Arm Kettlebell Overhead Walking Lunges, 3×30 m

15 m med ena armen, 15 m med andra armen. 3 varv

C. Styrka, 14 min
Back Squat 5×5 at 75-80% 1RM

D. Metcon, TC 20 min
60 Wall Balls
50 Deadlifts, 60/42.5 kg
40 Box Jumps
30 Toes-to-bars
20 Hang Squat Cleans, 60/42.5 kg
10 Overhead Squats, 60/42.5 kg
500 m ski erg
5 Ropeclimb
500 m run

Rx+ 70/50 kg