AMRAP50
For quality. Anpassa tempot efter hur hård träningsvecka du har haft. Våga ta det lugnt. Torka av maskinen efter varje byte.

1500 m Row
1000 m Ski
30 Single arm DB Boxstep over
30 m Handstand walk/3 Wallclimb
30 V-ups
30 Single arm DB OH lunge