A. Teknik, 12 min
Push jerk 6×3 50-75%

Fokus: Lagom djup dip, upprätt kropp, lås ut armarna!

B. EMOM x 2, 22 min

EMOM8 
2 Clean & Push jerk 70-80%

4 min vila

EMOM10 
1 Clean & Push jerk 80-90%

C. Metcon, TC 10 min
27-21-15-9-3
Alt DB power snatch 22,5/15 kg
DB goblet squat 22,5/15g