A. Teknik, 12 min
Power Clean
5-6 set x 2 rep 50-75%

Träna på att fånga vara snabb under stången samt att undvika att hoppa isär för mycket med fötterna.

B. Lyftdel, 18 min

EMOM8
65-75%
1 Powerclean
1 Frontsquat
1 Jerk

EMOM10 75-85%
1 Clean
2 Jerk

C. Metcon, AMRAP15
50 Wallball
40 KB swing 32/24/16 kg
30 HSPU
20 STOH 70/50/35 kg
10 BMU
100 D.U