For time, TC 48 min

50 Thrusters 20/15kg
48 Airsquats
46 Cal bike/ski/row

16 Burpees

44 Thrusters 20/15kg
42 Pullups
40 Cal bike/ski/row

14 Burpees

38 Thrusters 40/30kg
36 Toes To Bar
34 Cal bike/ski/row

12 Burpees

32 Shoulder To Overhead 50/35kg
30 Pistolsquats
28 Cal bike/ski/row
10 Burpees

Återstående tid:

Bygg till ett tungt complex för dagen, välj mellan:

2 Hang Squat Clean + 1 Split Jerk
2 Hang Squats Snatch + 1 Overhead Squat

Notering:
Flera övningar som är svåra rent tekniskt, skala så det passar din nivå.
Skala Toes To Bar till ”Toes As High As Possible”. Försök att jobba med raka ben.
Skala Pistolsquats till enbensböj på låda alternativt gobletsquats om varken styrkan eller rörligheten finns.