A. Styrka, 26 min

Shoulder press 3×8 @70-75%
BTN snatch grip shoulder press 3×8 @70-75%
Bent over row 4×10 @75%

B. AMRAP x 2

Dela gruppen i två och börja med olika AMRAP.

AMRAP10, in teams of 2
30 cal row
20 T2B
10 Ringdips

Rest 2 min

AMRAP10, in teams of 2
100 m run
20 Box jump
10 HSPU
5 Tireflip