A. Teknik Barbell Cycling, 12 min
Hang power clean & Jerk 6×5

Välj en vikt du kan hantera. Träna på att cleana upp stången och sedan direkt vidare till en jerk. Rörelsen skall vara effektiv och explosiv. Vila i toppen.

B. Styrka, 12 min
Shoulder Press 5×5 at 80% 1RM

C. E4MOM16, 4 rounds
4 Alternating Arm TGU
40 m Single arm Kettlebell Front Rack Carry
3 Tire Flips
3 Wall Climbs

D. Metcon, TC 7 min
400 m run
30 Db Snatch 22.5/15 kg
30 Push-ups
200 m row