Måndag 17 maj

Metcon, TC 50 min 2 Rounds 30 Wallball 15 Pullups 5 HSPU Then: 2 rounds 1600 m run 16 Thruster 42,5/30 kg 16 T2B Then: 2 Rounds 20 Pushpress 42,5/30 kg 20 cal skierg 20 Push ups 20 HPC 20 Airsquat

Måndag 10 maj

For time, TC 50 min 800 m run60 Deadlifts, 60/42.5 kg 50 Russian Kettlebell Swings, 24/16 kg 40 Burpees 30 Toes-to-bars 20 Pull-ups 10 Ground-to-Overheads, 60/42.5 kg 1600 m run Efter 1600 m run vänd upp igen, woden avslutas med 800 m run.

Tisdag 11 maj

A. Teknik, 15 minHang squat snatch 6 x 3 Bygg från 60% och uppåt. Fokus: Bra träff, stången nära kroppen. B. Lift with HR For time, TC 15 min7 snatch, 70% 1RM 7 wall balls 6 snatch, 75% 1RM 10 wall balls 5 snatch, 80% 1RM 13 wall balls 4 snatch, 85% 1RM 16 wall […]

Onsdag 12 maj

A. Styrka, 20 min Backsquat 4×8 rep @70% Paus OH-squat 3×8 @50% B. Alt EMOM10 8 Romanian Deadlifts, 55% 1RM deadlift 200 m run C. MetconFor time, TC 12 min 21-15-9 Burpee boxjump Thruster 30/20kgToes to bar

Torsdag 13 maj

A. Teknik Barbell Cycling, 12 minHang power clean & Jerk 6×5 Välj en vikt du kan hantera. Träna på att cleana upp stången och sedan direkt vidare till en jerk. Rörelsen skall vara effektiv och explosiv. Vila i toppen. B. Styrka, 12 min Shoulder Press 5×5 at 80% 1RM C. E4MOM16, 4 rounds 4 Alternating […]

Lördag 15 maj

AMRAP55Cal Any Machine  Every 3 min do:3 Burpee5 Airsquat7 Situps

Söndag 16 maj

Fördela fritt under passet: 120 Hollow rock 120 sec arch hold A. StyrkaDeadlift 5×5@85% Benchpress 3×15@55-60% Bent over row 4×8@0,75 BW Bottoms up KB press 4×8+8 Strict pullups (divided anyhow) 20-40 reps B. Metcon For time, TC 7 min 20 Pushpress 60/42,5 kg10 Front squat 60/42,5 kg 20 Pullups 10 Snatch 60/42,5 kg